top of page

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisosaamisaluetta. 

Tavallisimpia syitä hakeutua psykofyysiseen fysioterapiaan on hankala olo:

*ylivireys, stressi, uni- tai keskittymisongelmat

*alivireys, uupumus, lievä masennus

*pitkittynyt kuormitus, alipalautuminen

*kroonistuneet eli pitkittyneet kiputilat kehossa

*ahdistus, jännitys, paniikkituntemukset kehossa.

 

Psykofyysisessä fysioterapiassa kaikki perustuu ihmisen kokemukselliseen havaintoon oman kehon asennoista, liikkumisesta ja hengittämisestän (ajatus, tunteet ja kehon tuntemukset).  Psykofyysisessä fysioterapiassa käytetään esim. liike-, hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia, pehmytkudoskäsittelyjä sekä erilaisia harjoituksia vireystason säätelyyn ja vuorovaikutukseen. 

 

Psykofyysisen fysioterapian perusta on ymmärrys kehon ja mielen jatkuvasta yhteydestä (psykofyysinen ihminen). Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen ja mielentilat sekä tunteet näkyvät kehossa (psykoemotionaalinen ihminen). Psykofyysisessä fysioterapiassa edetään asiakkaan tuntemusten kautta, ei koskaan "pakottamalla" kehoa mihinkään. Terapiatapa on kaiken aikaa kaiken hyväksyvä

Psykofyysisessä fysioterapiassa on tärkeää tunnistaa sen hetkiset voimavarat, jotka vaikuttavat terapian sisältöön. Terapia on aina voimavaralähtöistä, erilaista eri tilanteissa.

Terapian keinot valitaan juuri sillä hetkellä oloon sopivaksi, esim:

*vireystilan havainnointia oman kehon kautta

*terapiaa eri liikkeiden avulla esim. tärinäharjoitukset, lempeät liikesarjat

*hermoston tasapainotusta (hengitys/liike/mieli)

*hermoston rentouttamista esim. EFT, sovellettu rentoutus, vagusharjoitteet.

*kehon rentoutusta esim. lempeällä hieronnalla

 

Vaikka toisen ihmisen kosketuksella on suuri merkitys (oksitosiini-vaikutus), psykofyysinen fysioterapia ei ole koskaan "pelkkää hierontaa". Omat hermoston säätelykeinot tulevat sisältäpäin ja harjoitteissa oma keho osaa asettaa olotilansa itselle sopivaksi.

Massage
bottom of page