top of page

Psykofyysinen fysioterapia

on fysioterapian erikoisosaamisaluetta. 

Tärkeää on tämä: Psykofyysisessä fysioterapiassa ymmärretään, kuinka keho ja mieli ovat aina yhdessä. Keho reagoi mielen ajatuksiin ja tunteisiin, esim. huolimieli, pelko tai stressaantunut mieli. Mieli reagoi kehollisiin tuntemuksiin, esim. kireyteen, kipuun tai fyysiseen väsymykseen. Tämä sisäinen vuoropuhelu tapahtuu kaiken aikaa tässä ja nyt, mutta siihen vaikuttaa myös kaikki aiempi kokemamme. Ihminen (hermosto) oppii reagoimaan asioihin. Tämä näkyy mm. kehon reaktioissa, liikkeissä, hengityksessä ja se näyttäytyy tavassamme ajatella. Turvallisuuden tunne on oleellinen.

 

Psykofyysisessä fysioterapiassa on pyrkimys:

 1. Lisätä ymmärrystä ja oivaltaa, kuinka erilaiset tunteet, kuormitus, stressi tai uupumus aiheuttavat kehollisia oireita.

 2. Opettaa keinoja säädellä tunnetiloja ja kehollisia reaktioita.

 3. Vähentää vaivoja ja helpottaa arkea.

Psykofyysiseen fysioterapiaan kannattaa hakeutua, kun on hankala olla. Taustalla voi olla hermostollinen ylivirittyminen ja seurauksena tästä: 

 • unettomuus ja uniongelmat

 • uupumus, jatkuva väsymys

 • palautumisen ongelmat, usein sairas, vaiva ei parane

 • kroonistuneet, pitkittyneet kiputilat 

 • ahdistus, jännittyneisyys, pelko/paniikkitilat.

LISÄKSI:

 • Psykofyysinen fysioterapia sopii kaikkiin TULE-fysioterapian ongelmiin: selkäkipu, olkakipu, niskakireys, päänsärky yms.

 • Psykofyysinen fysioterapia sopii erinomaisesti mielen ongelmiin ja esim. psykoterapian rinnalle.
   

Terapiaprosessi menee usein näin:

 1. Tutkimus ja hoitosuunnitelma. Ensikäynnillä perehdytään tilanteeseesi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Yhdessä mietitään tavoite jaksolle sekä sopiva käyntitahti. Käynnit voivat olla lähi- tai etäterapiaa. 

 2. Harjoitteet ja hoito. Tapaamisten sisältö muotoutuu voimavarojen mukaan. Myös asiakkaan vireystila vaikuttaa siihen, millaista hoitoa ja harjoitteita keho ja mieli kaipaavat. Joskus tähdätään rentoutukseen ja joskus muuhun aktiivisempaan toimintaan. 

 3. Omahoito. Jakson aikana opetellaan harjoituksia, joilla voi säädellä olotilaa ja edistää hyvinvointia kotona. Esim. hermoston säätelyharjoitteita, apua unettomuuteen, liikuntaan ja terveyttä tukevaan ravintoon. 

 4. Jakso. Psykofyysinen fysioterapia vaatii yleensä useamman käynnin jakson. Jakson aikana seurataan tilannetta ja muutetaan suunnitelmaa sekä harjoituksia tarpeen mukaan. Cuurissa on valmiiksi hinnoiteltuja jaksoja.

 5. Päättyminen. Jakson päättyessä mietitään yhdessä, onko ongelma lievittynyt riittävästi ja onko nyt sopivia työkaluja pärjätäkseen arjessa. Toisinaan terapiaa jatketaan eli otetaan seuraava jakso. Cuurissa tähän saa ns. kanta-asiakashinnan, joka on edullisempi.

Cuurin terapiakeinot ovat laaja-alaisia, mm: ​​

 • erikoismenetelmät (EFT, Jacobson, Vagus)

 • fysikaaliset metodit (Neurosonic, alipaine, infrapunavalo)

 • hengitysharjoitteet (rauhoittavia tai aktivoivia)

 • kehollinen hahmotus (rajat, voimat, pelko)

 • kosketushoito (hieronta, painaltelu,sively)*

 • liiketerapia (tutkivat liikesarjat, tärinä)

 • lääkkeetön unettumuuden hoito (CBT-I metodi)

 • rentoutusharjoitteet (hermoston säätely).

 

*Toisen ihmisen kosketuksella on suuri merkitys (oksitosiini-vaikutus), mutta psykofyysinen fysioterapia ei ole "pelkkää hierontaa". Omat hermoston säätelykeinot tulevat sisältäpäin ja harjoitteissa oma keho osaa aina asettaa olotilansa itselle sopivaksi.

Massage_edited.jpg
bottom of page