Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisosaamisaluetta. 

Tavallisimpia syitä hakeutua psykofyysiseen fysioterapiaan on hankala olo:

*ylivireys, stressi, uni- tai keskittymisongelmat

*alivireys, uupumus, lievä masennus

*pitkittynyt kuormitus, alipalautuminen

*kroonistuneet eli pitkittyneet kiputilat kehossa

*ahdistus, jännitys, paniikkituntemukset kehossa.

 

Psykofyysisen fysioterapian perusta on ymmärrys kehon ja mielen jatkuvasta yhteydestä (psykofyysinen ihminen). Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen ja mielentilat sekä tunteet näkyvät kehossa (psykoemotionaalinen ihminen). Psykofyysisessä fysioterapiassa edetään kehon tuntemusten kautta, ei koskaan "pakottamalla" kehoa mihinkään. Terapiatapa on kaiken aikaa kaiken hyväksyvä.

Ajatukset ja tunteet ovat mukana kehon tuntemuksissa sekä reaktiossa. Psykofyysinen fysioterapia auttaa tunnistamaan kehossa ylivireyden reaktiot (stressi: jännittyneisyys, kipu) tai alivireyden merkit (väsymys, uupumus, masennus). Kun oma olotila opitaan tunnistamaan, harjoitellaan keinoja vireyden ja olotilan säätelyyn sekä palautumiseen. Oma hengitys on yksi oman kehomielen olotilaa esittävä toiminto, ja hengitys on Cuurin terapiassa oleellinen osa. Psykofyysisessä fysioterapiassa on tärkeää tunnistaa sen hetkiset voimavarat, jotka vaikuttavat terapian sisältöön. Terapia on aina voimavaralähtöistä, erilaista eri tilanteissa.

Terapian keinot valitaan juuri sillä hetkellä oloon sopivaksi, esim:

*vireystilan havainnointia oman kehon olotilan kautta

*terapiaa eri liikkeiden avulla esim. tärinäharjoitukset, BBAT

*hermoston tasapainotusta esim. hengitysharjoitteilla

*hermoston rentouttamista esim. EFT, sovellettu rentoutus, vagusharjoitteet.

*kehon rentoutusta esim. lempeällä hieronnalla

 

Vaikka toisen ihmisen kosketuksella on suuri merkitys (oksitosiini-vaikutus), psykofyysinen fysioterapia ei ole koskaan "pelkkää hierontaa". Omat hermoston säätelykeinot tulevat sisältäpäin ja harjoitteissa oma keho osaa asettaa olotilansa itselle sopivaksi.

Massage